LÅTTEXTER

IN KOM REGN
Jag drömmer i 3 moment,
men drömmarna bleknar.
Alla siffror går upp i vikt.
Jag ser upp och ner.
Jag vandrar fram i ett valv av guld.

En illusionernas hägring,
en man som brinner.
Jag vill inte se,
låt mig slippa se...

Och in kom regn, upp kom sol.
In kom regn...en man som brinner.

Jag vill inte se,
låt mig slippa se.
Och jag...jag vill följa alla som går hem...
Jag känner att en ny dag gryr
och ner kom regn.
Ner kom regn.

© Metronome / Spaceflower